Jméno projektu

Rezidenční dům Africká

Typ projektu

Bulid to sale; Build to rent

Umístění projektu

Praha 6

Dostupná Investiční schemata:

Ekonomické ukazatele projektu
Celkové Akviziční náklady:
48 580 000 Kč
EBITDA Projektu:
42 275 773 Kč
Celkové náklady projektu:
119 809 227 Kč
Minimální výše investice:
59 904 613 Kč
Maximální výše investice:
95 847 381 Kč
Předpokládané zhodnocení:
32,7 %
Jméno projektu:
Rezidenční dům Africká
Typ projektu:
Bulid to sale; Build to rent
Umístění projektu:
Praha 6
Informace o projektu Online:

Dostupná Investiční schemata:

Ekonomické ukazatele projektu
Celkové Akviziční náklady:
48 580 000 Kč
EBITDA Projektu:
42 275 773 Kč
Celkové náklady projektu:
119 809 227 Kč
Minimální výše investice:
59 904 613 Kč
Maximální výše investice:
95 847 381 Kč
Předpokládané zhodnocení:
32,7 %
SCORING

Hodnocení projektu na základě dosaženého score 0 - nejhorší | 100 nejlepší

Score Schema A

0
bodů

Score Schema B

0
bodů

Score Schema C

0
bodů

Celkové průměrné SCORE

0
bodů

Nefunkční EXIT

0
bodů

Nedosažení výnosu

0
bodů

% Prodejních ploch

0
%

Projekty jsou hodnoceny na základě vypočtové metody kde jsou jednotlivím částem přiřazovány body 0 – 100.
0 Bodů – nebo nízké stavy bodu ukazují na značné riziko v dané oblasti, Vysoké bodové hodnocení představuje velmi mírné riziko 100 bodů v podstatě nulové riziko. Popis Oblasti: Riziko časového nesouladu představuje ohodnocení že projekt nebude realizován v předpokládaných časech a tím dojde k jeho prldoužení a tím i snížení výnosovosti % p.a. | Nefunkční EXIT Strategie: Bodovo ohodnocení hodnotí poměr mezi náklady na výstavbu jednotoky a prodejem nejhorších vybydlených nemovtostí v dané oblasti | Nedosažení výnosu: Hodnotí bodově riziko že dojde k odchylce v nákladech projektu nebo předpokládaných výnosech projektu | Celkové pruměrné score: Jedná se Aritmetický průměr ostatního bodového hodnocení

Základní data

Informace o objektu

Celkem m2 Podlahových Ploch Prodejní + Společné:
1469
Celkem m2 Prodejních ploch bytů, jednotek
1095
Celkem m2 sklepů
89
Celkem garážových stání
13
Celkem m2 Teras
297
Soupis nákladů
Akvizční náklady
48 580 000 Kč
Stavební náklady
58 927 954 Kč
Náklady na prodej 3% z celkové objemu prodejního
1 888 875 Kč
Náklady na právní služby 1,5%
1 888 875 Kč
Náklady na Marketing 1% z prodejní ceny
1 259 250 Kč
Rezerva 5% z Nákladů Akvizice + Stavba
5 375 398 Kč
Soupis Výnosů
Celkový výnos Prodej bytů
125 925 000 Kč
Celkový výnos z prodeje sklepů
7 565 000 Kč
Celkový výnos z prodeje teras
2 524 5000 Kč
Celkový výnos z prodeje garážových stání 20m2=1st
3 350 000 Kč
Celkový kumulovaný výnos
162 085 000 Kč

Interested in investing?

Máte zájem investovat?

Máte zájem investovat?