Investiční schémata

Investiční schémata představují základní oblasti s různými riziky a výnosy, mezi kterými by si měl investor vybrat.

Předpokládaný výnos

Výnos je definován jako zhodnocení investice za dobu trvání projektu v procentuálním násobku původně investované částky.
Ve scoringu je možné následně najít předpokládanou EBITDU projektu.,

Doba trvání projektu

Doba trvání projektu představuje dobu trvání od investice do projektu po realizování výnosu.

Riziko časového nesouladu

Představuje zde textovou a ve scoringu bodovou hodnotu odchýlení projektu od předpokládané časové osy.

Exit strategie

Představuje rizika spojená s nemožností nakoupený projekt odprodat v nedokončené fázi a relizovat zisky alespoň ke krytí základní investice. Zde uvedeno textově, ve scoringu bodovým hodnocením.

Nedosažení výnosu

Bodově hodnocené riziko že dojde ke snížení kupních cen, nebo zvýšení cen vstupu (materiály, práce) – zde hodnoceno slovně, ve scoringu bodově.

A – Build to Sell

Novostavby

A1 – Projekt má stavební povolení
> Obvyklý výnos 15 % až 60 %
> Realizace obvykle 0,8 – 3 roky
> Malé riziko časového nesouladu
> Exit strategie obvykle funkční
> Střední riziko odchylky výnosu

A2 – Projekt má územní rozhodnutí
> Obvyklý výnos 40 %- 80 %
> Realizace obvykle 2 – 4 roky
> Střední riziko časového nesouladu
> Exit strategie obvykle funkční
> Střední riziko odchylky výnosu

A3/A4 – Projekt bez jakéhokoli povolení
> Obvyklý výnos 60 % až 140 %
> Realizace obvykle 3 – 6 let
> Vysší riziko časového nesouladu
> Exit strategie obvykle funkční
> Vyšší riziko odchylky výnosu

 

B – Build to Sell

Rekonstrukce

B1 – Projekt má stavební povolení
> Obvyklý výnos 15 % až 50 %
> Realizace obvykle 0,8 – 2 roky
> Malé riziko časového nesouladu
> Exit strategie velmi funkční
> Nízké riziko odchylky výnosu

B2 – Projekt má územní rozhodnutí
> Obvyklý výnos 40 % až 70 %
> Realizace obvykle 1 – 4 roky
> Střední riziko časového nesouladu
> Exit strategie velmi funkční
> Střední riziko odchylky výnosu

B3/B4 – Projekt bez jakéhokoliv povolení
> Obvyklý výnos 40 % až 90 %
> Realizace obvykle 2 – 5 let
> Vysší riziko časového nesouladu
> Exit strategie obvykle funkční
> Vyšší riziko odchylky výnosu

 

C – Build to Rent

Novostavby a Rekonstrukce

C2 – Projekt má stavební povolení
> Obvyklý výnos 5 % – 9 % p.a.
> Realizace obvykle 0,8 – 2 roky
> Malé riziko časového nesouladu
> Exit strategie velmi funkční
> Nízké riziko odchylky výnosu

C3 – Projekt má územní rozhodnutí
> Obvyklý výnos 7 % –10 % p.a.
> Realizace obvykle 1 – 4 roky
> Střední riziko časového nesouladu
> Exit strategie velmi funkční
> Střední riziko odchylky výnosu

C4/C5 – Projekt bez jakéhokoli povolení
> Obvyklý výnos 7 % – 20 % p.a.
> Realizace obvykle 2 – 5 let
> Vysší riziko časového nesouladu
> Exit strategie obvykle funkční
> Vyšší riziko odchylky výnosu

 

C1 – Buy to Rent

Akvizice nemovitostí

C1 – Projekt je postaven a má všechna povolení k provozu
> Obvyklý výnos 4 % – 9 % p.a.
> Realizace obvykle 6 měsíců
> Není riziko časového nesouladu
> Exit strategie velmi funkční
> Nízké riziko odchylky výnosu

Atypické akvize

D – Průmyslové podniky

Výstavba průmyslových celků
Akvizice průmyslových celků jsou počítány individuálně. Ve většině případů se hodnotí návratnost investice, která by měla být v rozsahu 15 % – 30 % ročně.

E – Atypické investice

Investice mimo standardní
schémata

Řešeno individuálně v případě, že má investor zájem o investice mimo standardní metodiky a standardní investiční schémata.

 

Interested in investing?

Máte zájem investovat?

Máte zájem investovat?