Jak to funguje.

Základem celé platformy je poskytnout investorům investice tak, jak si představují, a developerům poskytnout zdroj financování.

Investiční schémata

Investor si vybere některé z dostupných investičních schémat. Schémata představují obecnou informaci:
– o druhu investice
– o časování investice
– o Rizikovosti investice
– o předpokládané výnosnosti investice

Částka k Investici

Investor si určí, jakou částku a do jakého investičního schématu by ji rád investoval. Dále si pak určí v jakém časovém období je připraven danou částku poskytnout.

Rámcová investiční smlouva

Investor podepíše s Platformou Rámcovou Investiční smlouvu která definuje kolik by chtěl investor investovat, kam a za jakých podmínek (investiční schéma).

Tyto informace o projektu + jeho vyhodnocení jsou poté zaslány investorovi (pokud splňují jeho investiční zadání a mají shodné investiční schéma).

Zájem investora a vstup do projektu

Pokud projekt splňuje zadání investora tak €CO FUNDS zahájí jednání mezi investorem a developerem a dohlédne na vstup investora do projektu tak, aby byl bezpečný jak pro investora, tak developera.

Většinou je vstup do projektu realizován buď jako procentuální vstup do jednoúčelové společnosti realizující projekt, nebo jako účelová půjčka zajištěná pořizovanými nebo vlastněnými majetky.

 

Informace o projektu a score projektu

Veškeré projekty, které €CO FUNDS vyhodnocuje, jsou hodnoceny standardní scoringovou metodikou. Každý projekt je vyhodnocen z hlediska rizik, předpokládané výnosnosti a je mu následně přiřazeno bodové hodnocení.

Tyto informace o projektu + jeho vyhodnocení jsou poté zaslány investorovi (pokud splňují jeho investiční zadání a mají shodné investiční schéma).

Výběr investičních schémat
Zvolení částky k investici
Podpis rámcové smlouvy o investici
Investor dostává vyhodnocené projekty, které splňují investiční schémata
Investor si vybere projekt, do kterého bude investovat
Zprostředkování schůze s developerem
€CO FUNDS zajistí proces poskytnutí investice do projektu
Vyplacení investice a zisků

Interested in investing?

Máte zájem investovat?

Máte zájem investovat?