Kde všude €CO FUNDS působí.

V průběhu času se postupně snažíme rozšiřovat naše aktiviti do dalších zemí a míst, kde pro Vás hledáme a vyhodnocujeme projekty a navazujeme kontakty s lokálními developery.

Česká Republika
Tady jsme doma. Celá skupina vznikla v České republice, kde má aktuálně i nejvíce projektů, které vám může nabídnout a pro vás zhodnotit.

Chorvatsko
Jde o dynamicky se rozvíjející region, který od 1. 1. 2023 přechází na euro a vstupuje do schengenského prostoru. Rádi vám nabídneme projekty od výstavby pobřežních vil, hotelů, kempů a rekreačních apartmánů, které budou představovat významný podíl na chorvatském trhu.

Slovensko
Slovensko je trh velmi propojený s tím českým. Představuje zajímavé, konzistentní a bezpečné prostředí pro investice.

Ukrajina
Ukrajina představuje pravděpodobně budoucí lukrativní trh v rámci poválečné obnovy. Již dnes se pomalu začínají objevovat projekty. Nejedná se sice o vysoce stabilní prostředí, na druhou stranu však skrývá možnost zajímavých zisků pro odvážnější investory.

Itálie
Jde o stabilní dlouhodobý trh, který stále skrývá velké množství obchodních příležitostí.

Interested in investing?

Máte zájem investovat?

Máte zájem investovat?