0 - 15 BODŮ
Kategorie ohodnocená hodnocením 0 – 15 body představuje velmi nízké hodnocení a tedy výrazné riziko nesplnění daného parametru.
16 - 30 BODŮ
Kategorie ohodnocení 16 – 30 body představuje stále podprůměrný výsledek, ale pokud je zbytek projektu velmi kvalitní, dá se případné špatné ohodnocení v dané kategorii přehlédnout, i když to nedoporučujeme.
30 - 55 BODŮ
Kategorie ohodnocené v rozsahu 30 – 55 bodů nepředstavuje ideální výsledek a rozhodně stojí za to sledovat, proč daná kategorie získala nízké bodové ohodnocení.
55 - 65 BODŮ
Ohodnocení dané kategorie na 55 – 65 bodu představuje střední riziko – většinou již bývá akceptovatelné.
65 - 80 BODŮ
Hodnocení kategorie 65 – 80 bodů představuje kvalitní výsledek, kde je velká pravděpodobnost, že projekt dosáhne predikovaných výsledků v dané kategorii. Většina aktivně přijímaných projektů by měla dosahovat na toto bodové ohodnocení alespoň v celkovém průměru.
80 - 100 BODŮ
Ohodnocení 80 – 100 bodů v hodnocené kategorii představuje nadstandardní výsledek. Projekt s tímto ohodnocením je považován za nadstandardně bezpečný pro investice.

Ostatní čísla v hodnocení

Ke každému zaslanému projektu pro
případnou investici je zaslán investorovi
analytický dokument tzv. „SCORING“.

Tento Dokument představuje soubor
základních informací, předpokladů o
časovém trvání projektu a předpokládaných
výnosech a rizikách projektu.

Místo projektu

Celkové hodnocení bere v úvahu atraktivitu jednotlivých lokalit na základě dat z předcházejících projektů a kalkuluje je do bodového hodnocení rizika jako hodnoty – nedosažení předpokládaného zisku a nefunkční exit strategie.

EBITDA

Každý hodnocený projekt má vypočtenou předpokládanou výnosovou hodnotu EBITDA. Jedná se o kalkulatorní hodnotu, která ukazuje, jakého výnosu by projekt měl dosáhnout, pokud se bude držet předpokládaných parametrů.

0 m

Celkové Výnosy

Je hodnota zhodnocení investice v % za celou dobu trvání projektu.

0 %

Doplňkové Informace

Každé hodnocení obsahuje doplňkové informace například o složení daného obyvatelstva, nebo makroekonomické údaje které mohou mít vliv na úspěšnost projektu. Případně hodnocení rizik, která riskař spatřuje v daném projektu a nejsou popsány standardní metodikou.

Interested in investing?

Máte zájem investovat?

Máte zájem investovat?